Disclaimer voor Motorvereniging the Eagles Weert

Definities

Website: Motorvereniging the Eagles Weert (www.mvtheeagles.nl) en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Motorvereniging the Eagles Weert is de bevoegde uitgever van de webpagina’s;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Motorvereniging the Eagles Weert werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is;
  • Motorvereniging the Eagles Weert geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt geraadpleegd;
  • Motorvereniging the Eagles Weert biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website;
  • Motorvereniging the Eagles Weert is niet verantwoordelijk voor pagina’s van extrene partijenwaar naar verwezen wordt;
  • Motorvereniging the Eagles Weert kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • Motorvereniging the Eagles Weert zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Motorvereniging the Eagles Weert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Motorvereniging the Eagles Weert

© 2023