• Het betreden van het evenementen terrein en het bijwonen van het programma is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
  • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
  • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan.
  • Het in bezit hebben van soft- en harddrugs, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan.
  • Geen alcohol onder de 18 jaar. NIX 18.
  • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie.
  • Door het te betreden van het evenementen terrein wordt toestemming gegeven voor beeldregistratie en het evt. gebruik van deze beelden/foto’s op onze website/Facebook pagina.
  • Geparkeerde motoren/voertuigen dienen uiterlijk 19:00 uur van de openbare weg verwijderd te zijn.

Door het betreden van het evenementen terrein accepteert u ook onze huisregels.